Thankyou Holiday

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD) ราคา 28,500.-

 balitour4
 ราคาทัวร์เริ่มต้น : 28,888.-
 ทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
 วันที่: 23-26  ตุลาคม 2557  /  05-08  ธันวาคม 2557
download-pdf

บาหลี-สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-ช้อบปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์-ระบำบารองด๊านซ์-คินตามณี-เทมภัคสิริงค์-วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี-วันอุลุนดานู-ทะเลสาบเบระตาน-ทานาล็อท-หาดจิมบารัน-เดนพาซาร์

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD) ราคา 28,500.-