Thankyou Holiday

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า 6 วัน (PG) ราคา 38,500.-

 myanmar1
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :38,500.-
 ทัวร์ : 6 วัน 5 คืน
 สายการบิน: บางกอก แอร์เวย์ (PG)
 วันที่: ตลอดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
                                                                                                                                                                                            

มัณฑะเลย์-เมืองอมรปุระ-สะพานไม่อูเบ็ง-วัดกุโสดอร์-วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์ ฮิลล์-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอานันดา-วัดมนูหา-ช้อปปิ้งเครื่องเขิน-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารสัพพัญญ-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวซานดอว์-ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม)-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-วัดแมวกระโดด-อินเล-ย่างกุ้ง-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-วัดกาบาเอ-ช้างเผือก-พระหินอ่อน-ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง

อ่านเพิ่มเติม: ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า 6 วัน (PG) ราคา 38,500.-